Is politicus sardus (Pigliaru e cumpangia cantanti) sunt aturaus firmus a sa prima repubrica de sa politica.

Ancora àndanta a roma cun su cappeddu me i mausu, e spèranta de du torrai prenu de dinai.

Ma s’oru, du scieusu, praxi tropu a is arromanus p du pori dinai a is Sadrus.

Est hora de cambiai: is politicusu sadrusu candu àndanta a roma deppinti andai incatzausu.

Sa Corti Costituzionalli romana hadi nau ca s’oru du depinti atrapai is Arromanusu.

Ligèisi poita esti chi d’hanti nau (candu hant’a lompi is motivatzionis) e luegus arregollei u millioni di firmas contrasa a su chi hanti nau i’ giugis de sa Consulta.

Preguantai a su populu Sardu chi oliri sa libertadi.

E nisciunusu s’atrevidi a nai ca chenz’e s’oru di Arroma no podeus bivi.

No seu fueddendi de si staccai de roma.

Troppu facilli hiad’essiri po is Arromanusu, pustisi chi s’hanti sfruttau po seculusu, chi nosu s’ind’andandastusu a manusu in bucciacca.

Como s’hanti adottau (e sfruttau) e como s’aguantinti in domu ‘nsoru!!!

Separesusu sa politica de sa cultura!

Sa cultura sarda (e is idiomas sadrus) no deppinti e no porinti morri!

Tag:, , , , , , , , , , , , , ,


Lascia un commento

Codice di sicurezza: